top of page
משלוחי מנות לקהילת מעיינות
היום האחרון להירשם למבצע משלוח מנות הוא 24.2

השנה אנחנו עושים את הדברים מעט אחרת כדי לחזק את עצמנו ולתמוך באחרים. חבילת משלוח המנות שלכם תורכב מפריטים שיירכשו ממספר עמותות כגון שקל ועסקים קטנים מקומיים שנפגעו קשה על ידי הקורונה, ותגיע אל דלתכם ביום ראשון 28 בפברואר. חלק מהכספים שנאספו יועברו לעמותות שהקימו חברי מעיינות, כולל שותף וקשובות. כמו כן נכין חבילות מיוחדות שיישלחו לבתי כל החיילים והחיילות שלנו ולבתי כל הצעירים וצעירות שמתנדבים בשירות המדינה כזו או אחרת.

אתם מוזמנים לקחת חלק במצווה רבת פנים זו על ידי תרומה למבצע משלוח המנות של מעיינות .

עלות משלוח מנות:

1. המלכה אסתר - תרומה משפחתית 180 ₪

2. המלך אחשורוש - תרומת יחיד/ה 90 ₪

3. תרומת מגילה שלמה (די גאנצע מגילה): לפי שיקול דעתכן/ם

על מנת להקל על עבודתו של הגזבר של מעיינות (שעושה את עבודתו בהתנדבות!), תהליך הרישום והתשלום הוא אוטומטי ומתבצע באמצעות אתר מאובטח.  מיד לאחר ביצוע התשלום תקבלו קבלה עליה תוכלו לקבל זיכוי מס לפי סעיף 46.

תרומת מגילה שלמה
(די גאנצע מגילה): לפי שיקול דעתכן/ם
המלך אחשורוש
תרומת יחיד/ה 90 ש"ח
המלכה אסתר 
תרומה משפחתית 180
bottom of page