תשלום דמי חבר למשפחות

10 תשלומים
138 ש"ח * 10 
3 תשלומים
460 ש"ח * 3
תשלום אחד
1380 ש"ח

זיכוי לצרכי מס לפי סעיף 46:  

על מנת לאפשר לחברי קהילת מעיינות להנות מזיכוי מס לפי סעיף 46, ועד הקהילה החליט לאפשר למי שמעוניין לקבל זיכוי מס לחלק את תשלום דמי החבר לשני תשלומים נפרדים: תשלום אחד עבור דמי חבר ותשלום שני - תרומה לקהילה בגינה תקבלו זיכוי מס.

על מנת לאפשר לכם לקבל שתי קבלות שונות (שאחת מהן קבילה על מנת לקבל זיכוי לצרכי מס), יש לחלק כל תשלום, לשני תשלומים נפרדים: מחצית התשלום תחשב כתרומה, והמחצית השנייה תחשב כדמי חברות. לפיכך, יהיה עליכם לבצע למעשה שתי פעולות תשלום עליהם תקבלו שתי קבלות נפרדות:

10 תשלומים של 138 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
69 ש"ח לתרומה ו-69 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
 3 תשלומים של 460 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
230 ש"ח לתרומה ו-230 לתשלום דמי החבר
3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
  1380 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
690 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
690 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)

Location: Arnona HaTzeira Community Center
11 Israel Eldad St. Arnona HaTzeira, Jerusalem

 

Mailing address: P.O.Box 8652, Jerusalem 91086 

© 2019  Kehilat Ma'ayanot

 

Logo design by Jeanette Kuvin Oren 

מיקום:

ארנונה הצעירה, שלוחת המתנ"ס,

רח' ישראל אלדד 11, ירושלים.

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 8652, ירושלים 91086

כתובת מייל: office@maayanot.info