top of page

שאלות נפוצות בנוגע לתשלום דמי חברות

1.איך מתבצעת עסקת תשלומים בכרטיס אשראי?

ניתן לשלם את התשלום השנתי באמצעות אתר מאובטח, בתשלום אחד או בעסקת תשלומים ללא ריבית.

בעת התשלום, תיפתח הוראת קבע בכרטיס אשראי. הוראת הקבע מוגבלת רק למספר התשלומים אותם תבחר/י.  

2. האם ניתן לקבל זיכוי מס עבור תשלום דמי החברות?

ניתן לקבל זיכוי מס לפי סעיף 46, על מחצית מדמי החבר. יש לבצע  שתי פעולות תשלום עליהם תקבלו שתי קבלות נפרדות: תשלום אחד יחשב כתרומה ותשלום שני יחשב כדמי חבר.

3.איך אקבל את הקבלה עבור התשלום בכרטיס האשראי?

הקבלה תישלח אליך באימייל מיד עם ביצוע התשלום.  לדוגמא, אם תבחר/י לשלם באמצעות 10 תשלומים, ישלחו אליך 10 קבלות ביום חיוב האשראי.

חשוב!  אם תבחר/י לשלם את מחצית מדמי החבר כתרומה, ותבחר/י באופציה של 10 תשלומים, תקבל/י למעשה 20 קבלות:

10 קבלות עבור תשלום דמי חבר

10 קבלות עליהן ניתן לקבל זיכוי מס עבור תרומה לקהילת מעיינות.

4.האם יש בעיה לקבל זיכוי מס עבור 10 קבלות?

אין בעיה לקבל זיכוי מס. על מנת לקבל זיכוי מס עליך לתרום בשנה מעל 180 ש"ח במרוכז. כלומר, כל הקבלות שתקבל/י נחשבות כסכום אחד לצורך קבלת זיכוי מס ממס הכנסה לפי סעיף 46.

5. מה ההבדל בין עסקת תשלומים בכרטיס אשראי ובין הוראת קבע בבנק?

הוראת קבע בבנק אינה מוגבלת בזמן. לעומת זאת, עסקת תשלומים באשראי מוגבלת למספר התשלומים שבחרת. לכן, על מנת לשלם את דמי החברות בכרטיס אשראי עליך לחזור על פעולת התשלום באתר מדי שנה.  זה אולי אומר יותר עבודה עבורך, אבל תשלום באתר חוסך הרבה מאוד זמן לגזבר של מעיינות שעושה את עבודתו בהתנדבות.

6. איך אפשר לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית?

נא למלא את טופס  הוראת הקבע, ולשלוח את הטופס המלא אל:  office@maayanot.info

7. איך ניתן לבצע תשלום בהמחאות/צ'ק

נא לרשום את הצ'ק לפקודת קהילת מעיינות לשלוח אותו במעטפה אל: 

קהילת מעיינות

ת.ד. 8652

ירושלים 91086

לאחר המשלוח בדואר נא לשלוח אימייל אל office@maayanot.info על מנת שנעקוב אחר הגעת ההמחאה בדואר.

תשלום בהמחאה
תשלום בהוראת קבע
bottom of page