משלוחי מנות לקהילת מעיינות
 
תרומת מגילה שלמה
(די גאנצע מגילה): לפי שיקול דעתכן/ם
המלך אחשורוש
תרומת יחיד/ה 90 ש"ח
המלכה אסתר 
תרומה משפחתית 180