משלוחי מנות לקהילת מעיינות
 הרישום הסתייים!  אם ברצונכם לתרום אתם מוזמנים, אבל לא נספיק כבר להכין לכם משלוח מנות!
תרומת מגילה שלמה
(די גאנצע מגילה): לפי שיקול דעתכן/ם
המלך אחשורוש
תרומת יחיד/ה 90 ש"ח
המלכה אסתר 
תרומה משפחתית 180

Location: Arnona HaTzeira Community Center
11 Israel Eldad St. Arnona HaTzeira, Jerusalem

 

Mailing address: P.O.Box 8652, Jerusalem 91086 

מיקום:

ארנונה הצעירה, שלוחת המתנ"ס,

רח' ישראל אלדד 11, ירושלים.

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 8652, ירושלים 91086

© 2020  Kehilat Ma'ayanot

 

Logo design by Jeanette Kuvin Oren 

כתובת מייל: office@maayanot.info