משלוחי מנות לקהילת מעיינות
 הרישום הסתייים!  אם ברצונכם לתרום אתם מוזמנים, אבל לא נספיק כבר להכין לכם משלוח מנות!
תרומת מגילה שלמה
(די גאנצע מגילה): לפי שיקול דעתכן/ם
המלך אחשורוש
תרומת יחיד/ה 90 ש"ח
המלכה אסתר 
תרומה משפחתית 180