top of page

דמי החבר עוזרים לנו להמשיך ולצמוח!

דמי חבר לשנת תש"ף הם:

 

  • משפחות  1,380 ש"ח

  • משפחות חד הוריות / בודדים 690 ש"ח

  • סטודנטים או חיילים 345 ש"ח

 

ניתן לשלם את דמי החבר באתר, באמצעות המחאה או באמצעות הוראת קבע בנקאית. 

תרומה לקהילת מעיינות מזכה את התורמים בזיכוי מס לפי סעיף 46.

על מנת לקבל זיכוי מס, דמי החבר מחולקים לשניים:

  1. תשלום עבור דמי חבר

  2. תרומה למעיינות המזכה בזיכוי מס לפי סעיף 46.

 

על מנת להנות מהטבת המס, יש לבצע את תשלום דמי החבר בשני תשלומים נפרדים!!!

 

 

 

 

המחאות יש לשלוח אל:

קהילת מעיינות

ת.ד. 8652

ירושלים 91086

הוראת קבע: נא למלא את טופס  הוראת הקבע, ולשלוח את הטופס המלא אל:  office@maayanot.info

 

bottom of page