top of page

"הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן" - תהלים ק"ד י"

"He sends the springs into the valleys; they flow between the hills" - Psalms 104:10

קורות מעיינות

​קהילת מעיינות  הינה המניין המסורתי השוויוני הראשון בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1988 כאשר בית המדרש ללימודי היהדות של התנועה המסורתית בישראל (כיום "מכון שכטר ללימודי היהדות"), עודד את פיתוח המניין השיוויוני במשכנו דאז, במושבה היוונית. בשעתו, לא היתה עוד קהילה שיוויונית בירושלים ומעיינות היתה ייחודית בנוף הקהילות המסורתיות בירושלים במסירותה לתפילות שיוויוניות. שמה של הקהילה נלקח מן הכתובת שהתנוססה בפתח הבניין שבו התפללו מייסדי הקהילה.  

בתחילתה היתה הקהילה מורכבת ממספר משתתפים שנאבקו מדי שבוע למצוא מניין מתפללים. במרוצת הזמן נודעה הקהילה בשל הייחוד שבתפילותיה, ובשל מסירותם של המתפללים לתפילות שוויוניות ולהלכה.  עם השנים משכה אליה הקהילה חברים מרקע מגוון ביותר, כולל עולים חדשים וישראלים ותיקים, סטודנטים ומשפחות.  מאז ימיה הראשונים הדגישה הקהילה את מרכזיותה של אחריות קבוצתית, מחוייבות שמצאה ביטוי במבנה הקהילתי שלה ובאופי ההשתתפות בתפילות ובדברי התורה בקהילה. בשנת 1999 החליטה הקהילה להעסיק רב, אך נשארה מחוייבת למודל של חלוקת התפקידים בתפילה בין המשתתפים. כיום אין לקהילת מעיינות רב מכהן, אך עם חברי הקהילה נמנים למעלה מעשרה רבנים ורבות מסורתיים (קונסרבטיבים).


כיום חברות בקהילה  כמאה משפחות מרקע מגוון: יחידים ובעלי משפחות, אשכנזים וספרדים, ותיקים ועולים חדשים,  יוצאי צפון ודרום אמריקה, צרפת, בריטניה איטליה ועוד, אשר נפגשים לתפילות, סעודות קהילתיות, הרצאות ואירועים חברתיים בשכונת ארנונה - תלפיות.בחודש ספטמבר 2012, לאחר מאבק של 10 שנים על זכותה של הקהילה למבנה של קבע, התבשרה קהילת מעיינות כי עיריית ירושלים החליטה להקצות לשימוש הקהילה, בשיתוף עם המינהל הקהילתי תלפ"ז - ארנונה הצעירה,  מרחב לפעילות הקהילה במבנה הקהילתי בשכונת ארנונה הצעירה. תהליך ההקצאה הושלם באפריל 2013 והחל מחודש מאי 2013 מתפללת הקהילה במשכנה החדש.

bottom of page