top of page

!עזרו למעיינות להמשיך ולפרוח

קהילת מעיינות איננה זוכה לתמיכה ממשלתית או עירונית.  כל פעילויות הקהילה ממומנות מתרומות, דמי חבר של חברי הקהילה ומהתמיכה של התנועה המסורתית. נשמח אם תשקלו להפוך לחברי קהילה מן המניין או להרים תרומה שתעזור לנו להמשיך ולקיים את הפעילויות המגוונות שאנו מציעים לתושבי השכונה.

 

תרומה לקהילת מעיינות מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46!

 

bottom of page