תשלום דמי חבר למשפחות

תשלום דמי החבר לקהילת מעיינות בנוי משני תשלומים נפרדים:

1. תשלום לעמותת קהילת מעיינות 690 ש"ח לשנה.

2. תרומה לקהילת מעיינות (עליה ניתן לקבל זיכוי מס לפי סעיף 46) 690 ש"ח לשנה.

מסיבה זו, יש לבצע  שתי פעולות תשלום עליהם תקבלו שתי קבלות נפרדות: תשלום אחד יחשב כתרומה ותשלום שני יחשב כדמי חבר.

ניתן לחלק כל אחד מהסכומים לתשלומים.  שימו לב!  על כל תשלום תתקבל קבלה נפרדת עם ביצוע התשלום.

כך, אם תבחרו לדוגמא, באופציה של 10 תשלומים תקבלו למעשה 20 קבלות במהלך השנה. 10 קבלות על תשלום לעמותה ו-10 קבלות על תרומה. 

10 תשלומים של 138 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
69 ש"ח לתרומה ו-69 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
 3 תשלומים של 460 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
230 ש"ח לתרומה ו-230 לתשלום דמי החבר
3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
  1380 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
690 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
690 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)

Location: Arnona HaTzeira Community Center
11 Israel Eldad St. Arnona HaTzeira, Jerusalem

 

Mailing address: P.O.Box 8652, Jerusalem 91086 

מיקום:

ארנונה הצעירה, שלוחת המתנ"ס,

רח' ישראל אלדד 11, ירושלים.

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 8652, ירושלים 91086

© 2020  Kehilat Ma'ayanot

 

Logo design by Jeanette Kuvin Oren 

כתובת מייל: office@maayanot.info