תשלום דמי חבר למשפחות

10 תשלומים
138 ש"ח * 10 
3 תשלומים
460 ש"ח * 3
תשלום אחד
1380 ש"ח

Tax Deductible Donations 

 

Section 46 of the Income Tax Ordinance allows Israeli and foreign individuals a 35 percent tax credit if they donate at least NIS 180 to an approved charity or non-profit organization. In order to benefit from the tax refund Ma'ayanot board has decided to enable paying 50% of the membership dues as a tax dudactible donation.   In order to do it and receive a Tax deductible receipt, you'll need to divide your yearly membership dues into two payments: half of the payment will be  considered as a donation and half will be the membership fee. So, you will need to make 2 separate payments for which you will get 2 separate receipts:

10 תשלומים של 138 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
69 ש"ח לתרומה ו-69 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
 3 payments of 430 NIS
Each payments will be divided into 2 payments:
230 NIS donation, 230 NIS membership
3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
1,380 NIS

 

Please make two separate transactions (press on both buttons)

690 NIS
Receipt without tax credit
690 NIS
Receipt with tax credit