top of page

תשלום דמי חבר למשפחות חד הוריות וליחידים - חלק 2

תודה על תשלום חלק התרומה של דמי החברות. קבלה עליה תוכלו לקבל זיכוי מס נשלחה אליכם במייל.

להשלמת תשלום דמי החברות, אנא לחצו על הכפתור הסגול -לתשלום ושלמו את המחצית השנייה של דמי החברות

10 תשלומים של 69 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
34.5 ש"ח לתרומה ו-34.5 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 34.5 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 34.5 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
3 תשלומים של 115 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 115 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
3 תשלומים של 230 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
115 ש"ח לתרומה ו-115 לתשלום דמי החבר
690 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
345 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
345 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)
bottom of page