top of page
לוח זמנים לתפילות יום כיפור
הנחיות לתפילה בזמן הקורונה:
כולם, שברשותם תו ירוק מוזמנים לקחת חלק בתפילות במעיינות. 
אם לא שלחתם את התו הירוק אלינו עד ל-13/9/2021, אנא הביאו עותק מודפס של התו הירוק לכל תפילה אליה תגיעו. ללא תו ירוק לא תורשו להשתתף בתפילות, בפנים או בחוץ.

מתפללים שהם לא חברים בקהילה מוזמנים להתפלל איתנו (רק עם תו ירוק) בתפילה שמתקיימת בחוץ. התפילה בפנים תהיה מוגבלת ל-65 איש, ותינתן עדיפות לחברי הקהילה.

אם אין לכם תו ירוק, אנא הביאו אחד מאלה:
1.    בדיקת PCR שלילית שנלקחה עד 72 שעות לפני על ידי גוף רפואי מוכר
2.    בדיקה מהירה (אנטיגן) שנלקחה עד 24 שעות לפני על ידי גוף רפואי מוכר.
3.     בדיקות ביתיות מכל סוג לא יתקבלו.

הנחיות אלה חלות לכולם מגיל 3 ומעלה. לילדים בגילאי 0-2 לא נדרשת הוכחה למצבם הרפואי.מסיכות ידרשו רק בשטח סגור.
לוח זמנים יום כפיור.jpeg
bottom of page